Make your own free website on Tripod.com

LAMAN BIOLOGY ASHAARIO

Science Resource Centre IPKB

Enter subhead content here

Home | PENGENALAN | Science Resource Centre IPKB | Biology Form 4 | Biology Form 5 | Questions Bank | Predict Questions 2006 | Study Skill | Motivation | SMK Long Yunus | ICT Club

CADANGAN MEMBINA TAMAN SUMBER SAINS JABATAN SAINS
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KAMPUS KOTA BHARU 

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS KOTA BHARU

KERTAS CADANGAN MEMBINA SEBUAH  PUSAT SUMBER SAINS

 

1. PENGENALAN:

Memandangkan era sains dan teknologi, mata pelajaran sains bukan sahaja melibatkan pembelajaran di dalam bilik darjah atau makmal sains,  Institut pendidikan Guru Kampus Kota Bharu bercadang  membina satu taman berkonsepkan sains dan alam sekitar bagi memupuk pelajar meminati sains yang berkaitan dengan alam sekitar. Justeru itu untuk memupuk semangat cintakan sains satu pusat sumber sains perlu diadakan oleh setiap IPGM bagi melatih guru-guru pelatih mendapat sumber dalam setiap aktiviti mereka.

 

2. LATAR BELAKANG:

2.1 PS sains ini terletak di antara bangunan makmal sains dan bilik kuliah UMK.

            2.2 Keluasan yang dicadangkan adalah lebih kurang 10,000 kaki persegi.

            2.3 Reka bentuk taman yang dicadangkan adalah sebagaimana lakaran pelan yang 

                  dilampirkan.

 

3. OBJEKTIF:

3.1 Memupuk guru pelatih dan pelajar supaya meminati mata pelajaran sains yang

       banyak berkaitan dengan alam sekitar.

3.2 Pensyarah , guru serta pelajar boleh mengadakan beberapa aktiviti luar yang berkaitan

      apabila terbinanya taman ini.

            3.3 Merangsang minda dan kreativiti guru pelatih pelajar dalam menjayakan taman ini.

3.4 Memupuk nilai-nilai murni kepada pelajar supaya cinta kepada tumbuhan/flora.

3.5 Menjadi pusat rujukan dan penanda aras pembelajaran sains bagi sekolah-sekolah.

 

4.RASIONAL:

4.1 Melahirkan guru pelatih dan pelajar yang peka kepada sains dan alam sekitar. Justeru

      itu dapat mengaplikasi pelajar dengan projek ini.

            4.2 Menanam semangat kerjasama kepada guru pelatih dan  pelajar supaya cintakan sains

                  dan sayangkan alam sekitar.

            4.3 Melaksanakan aplikasi teori pembelajaran sains khasnya bagi program PISMP yang

                  memerlukan Pedagogical Content Knowledge (PCK) direalisasikan di semua

                  peringkat semester pembelajaran.

            4.4  Menggalakkan inovasi dan kreativiti guru pelatih dalam melaksanakan tugasan-

                  tugasan pembelajaran mereka.

 

5. ANGGARAN KOS PROJEK:

 

5.1 Kos projek dianggarkan  sebanyak RM60, 750 yang dipecahkan seperti mana berikut;

 

(a) Fasa Pertama

                        5.1.1 Tanah ( 30 lori)                                                          =  RM 3000

                        5.1.2 Batu kerikil (3 lori)                                                    =  RM 600

                        5.1.3 Pagar yang lengkap                                                   =  RM 5, 200

5.1.4 Kolam buatan                                                             =  RM 10, 000

                        5.1.5 Sebuah Bangunan Rumah Hijau lengkap                  =  RM 15, 500

                        5.1.6 Pagola                                                                        =  RM 5000

 

                                    JUMLAH                                                         = RM39,300

           

 

 

 (b) Fasa Kedua

           

            5.1.7. Ceper (disc)                                                                   = RM 1000

            5.1.8  Sistem fertigasi                                                             = RM 5000

            5.1.9  Sel Solar                                                                        = RM 2500

            5.1.10 Papan Tanda (semua item)                                           = RM 550

 

JUMLAH                                                                    = RM 9,050

 

 

 

Fasa Ketiga

 

            5.1.11. Pokok –pokok(kaktus/herba/0rkid)                              = RM 2500       

5.1.12  Replika haiwan                                                             =  RM 7000

            5.1.13  Jambatan dalam taman (kayu)                                      =  RM 3000

            5.1.14 Laluan dalam taman                                                      =  RM 1800

            5.1.15 Air pancutan elektrik                                                     =  RM 1300

            5.1.16 Lain-lain kos                                                                  = RM 3350

                                   

JUMLAH                                                         = RM 18,950

                                                          

 

  JUMLAH                               RM 67300

 

6. RUMUSAN:

           

 

Selaras dengan wawasan 2020 yang menekankan kepentingan sains dan teknologi bagi menghadapi era globalisasi dan perkembangan pesat dunia kini , maka IPGM Kampus Kota  Bharu mengambil inisiatif mewujudkan suatu pusat sumber sains sebagai keperluan menyahut cabaran tersebut. Justeru itu, pihak Jabatan Sains IPGM Kampus Kotya Bharu memohon sumbangan daripada pihak dalaman dan luaran sama ada daripada Jabatan-jabatan Kerajaan, Badan-badan Berkanun, Syarikat-syarikat swasta dan orang perseorangan terutamanya daripada Kementerian Pelajaran sendiri.

 

 

Disediakan oleh,

 

Jawatankuasa Taman Sains

Jabatan Sains

IPKB Kampus Kota Bharu

 

Dibentangkan kepada

Pengarah pada 20 Jun 2009

Di Permai Inn Kuala Trengganu.


Enter supporting content here

KENALI DIRI ANDA DENGAN MENDALAMI ILMU BIOLOGI